Permalink for Post #15

Thớt đã tạo: Tình hình Syria-Trung Đông, Venezuela và quan hệ Việt-Sing Vol.72