Permalink for Post #17

Thớt đã tạo: Tại sao các cụ nghị lại không đồng ý