Permalink for Post #170

Thớt đã tạo: E xuyên nữa việt bằng spark 0.8