Permalink for Post #887

Thớt đã tạo: Tình hình Syria-Trung Đông, Venezuela và quan hệ Việt-Sing Vol.72