Permalink for Post #3

Thớt đã tạo: APS : tranh thủ giá đang bèo, thanh khoản thấp , lên tàu chờ ngày khối lượng lớn bùng nổ