Permalink for Post #26

Thớt đã tạo: Thông tin phi công đình công, nhiều chuyến bay bị huỷ trong vài ngày tới