Permalink for Post #113

Thớt đã tạo: Vì sao điện thoại iphone không cho ghi âm cuộc gọi?