1. [Thông báo] Diễn đàn tạm thời bảo trì từ 0h00 đến 03h00 ngày 13/11/2019. Mong cụ mợ thông cảm.

Permalink for Post #83

Thớt đã tạo: Năm học mới sắp tới, các cụ dùng smart watch nào cho f1 cùng chia sẻ nhé