Permalink for Post #3

Thớt đã tạo: trung bình mỗi tháng lỗ 100 tỉ thì sắp xuống lỗ chưa ?