Permalink for Post #49

Thớt đã tạo: trung bình mỗi tháng lỗ 100 tỉ thì sắp xuống lỗ chưa ?