Permalink for Post #32

Thớt đã tạo: " Thảm hoạ " : Các doanh nghiệp Mỹ đua nhau chỉ trích quyết định phản đòn của ông Trump