Permalink for Post #4

Thớt đã tạo: Các cụ giúp cho vụ này ạ,quá khó hãng bó tay