Permalink for Post #29

Thớt đã tạo: Hỏi về cách vần vô lăng 1 tay