Permalink for Post #38

Thớt đã tạo: Hà Giang gọi, Lào Cai trả lời, Tứ đại đỉnh đèo còn đâu?