Permalink for Post #39

Thớt đã tạo: Hà Giang gọi, Lào Cai trả lời, Tứ đại đỉnh đèo còn đâu?