Permalink for Post #199

Thớt đã tạo: Bắc Triều Tiên: đi để thấy VN mình còn sướng chán