Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dukichst84

 1. Mợ toét 2710
  Mợ toét 2710
  Cụ thay lõi loc tổng và lắp lọc karofi mới hay thay loi karofi thôi a
  29/11/18
 2. dukichst84
  dukichst84
  Lắp bộ lọc karofi mới + thay lõi lọc tổng mợ nhé
  29/11/18
 3. Mợ toét 2710
  Mợ toét 2710
  Dạ vâng ạ
  29/11/18
 4. Mợ toét 2710
  Mợ toét 2710
  Vang e gui cu qua mail a
  29/11/18
 5. dukichst84
  dukichst84
  ko thấy mợ trả lời mail. Mợ xem bộ lọc karofi lấy cả tủ thì hết bn và bao giờ lắp đc thì báo em nhé
  1/12/18
 6. Mợ toét 2710
  Mợ toét 2710
  Vâg de e xem và trả lời cụ ngay a
  1/12/18
 7. dukichst84
  dukichst84
  em mail lại rồi đấy. Mợ triển giúp nhé
  2/12/18
 8. Mợ toét 2710
  2/12/18