Kết quả tìm kiếm

  1. công-nông

    Bằng sắp hết hạn, mất hồ sơ gốc, có gia hạn được không các bác

    Nhà em tháng 6 này bằng hết hạn. Nhưng không may mất hồ sơ gốc và cả giấy chuyển về Hà Nội. Bác nào có kinh nghiệm cho nhà em hỏi có cách nào gia hạn được không hay là phải thi lại. Mà phải học lại từ đầu thì gay go quá. Đa tạ các bác trước. Bằng nhà em đợt trước lấy trên Vĩnh Yên.
Top