Kết quả tìm kiếm

  1. L

    City đi số S ntn cho đúng

    Nếu xuống dốc dài (hoặc xuống đèo) cứ đi D bình thường, ấn + cho nó lành, sau đó nhấn - (trên mà hình xuất hiện S7, S6, ....S1) đã giảm số đó, cần lên số thì ấn +. nếu ga thêm thì hộp số sẽ chuyển về D.
  2. L

    Đèn báo lỗi truy cập từ xa trên city 2016

    Phải thay bộ Star/Stop, nếu xe còn bảo hành (không test lỗi chìa khóa được đâu - Mình thay Star/Stop rồi). Nếu không thay, dần dần nút Star/Stop sẽ rất khó khởi động và có khả năng mất hiệu lực.
Top