Kết quả tìm kiếm

 1. Hổ Cháu

  Chi hội Nơi các con buôn khai báo Ngựa của mình ( 1 còm duy nhất trong 1 ngày)

  Em đặt chén ngày cuối cùng của năm 2015.
 2. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Lão chắc chưa? Giải quyết xong đi đã...
 3. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Cho Lão đánh lại nhé. Lão giữ hòa, Em mất 5 củ. Em thắng Lão, Em xin 1 bữa bia 1 củ thôi. Lão Nát làm chứng. Hẹn gặp Lão vào ngày mai.
 4. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Lão chờ Em khoảng 1h. Em thử cầm quân xanh xem sao nhé?
 5. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Khi nào Lão chọn đc quán bia ngon thì gọi Em nhé :D . Em bận khách hàng chút. Lúc khác đánh Em lại cầm xanh thủ hòa với Lão nhé.
 6. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Em đi Pháo 5 bình 4, chiếu Tướng. Tướng của Lão bắt buộc phải đi nước : Tướng 6 bình 5. Em đi Tượng 5 tiến 7. Mời Lão... Lão xem ngày giờ đi uống bia gọi Em nhé :)
 7. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  EM đi Tướng 4 bình 5. Mời Lão...
 8. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Em đi Pháo 6 bình 5, chiếu Tướng. Mời Lão.....
 9. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Đang thế này rồi đúng chưa? Bên nào lấy số bên đấy Lão ơi. Lão còm lại chuẩn cho Em nhờ chút :D
 10. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Tướng Lão đang đứng ở vị trí nào mà đi 6 bình 5? Em đã chụp hìnhlaij rồi mà Lão cònko nhìn thấy rõ thì Em chịu rồi.
 11. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Lão phải đi Tướng 6 bình 5. Em đi Pháo 4 bình 6. Mời Lão đi tiếp...
 12. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Đã là người biết đánh cờ thì ai cũng hiểu điều tối thiểu này. Lão ko biết chơi cờ thì ngồi im giúp Em nhé. Em tiên nhé : Pháo đỏ 5 bình 4, chiếu Tướng. Mời Lão...
 13. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Làm trận nhậu 2 Lão nhé? Hay làm vài cốc bia?
 14. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Mời 2 Lão nhìn lại thế từ đầu. Suy nghĩ cho kỹ rồi đưa ra quyết định nhé.
 15. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Đánh từ đầu hay đánh từ thế đỏ đã thoái tượng?
 16. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Lão tính kỹ chưa? Làm tý cá độ nhé?
Top