Kết quả tìm kiếm

  1. H

    [VHGT] Dồn toa trong phố...

    Chả là việc đã xảy ra từ 16/11/2021, 18h30, tại Đỗ Đức Dục, đối diện Bảo tàng Hà Nội. Giờ cao điểm, xe đi không nhanh, bám đuôi nhau, đến khi sự cố không xử lý được. Em là "người thứ 3" mà người thứ 3 luôn thiệt thòi thì phải, giờ em mới nhớ, hôm đó là thứ 3 thật. Cậu em đi đầu vios đen có vẻ...
Top