Kết quả tìm kiếm

  1. Cukhoai9

    [Funland] Mình cố quen đi thôi

    Một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi là thu phí cao tốc cả đời, kể cả các dự án BOT đã hết thời hạn thu phí... https://vovgiaothong.vn/thu-phi-cao-toc-ca-doi-ke-ca-cac-bot-het-thoi-han
Top