Kết quả tìm kiếm

  1. Điện lạnh Hùng Cường

    Về việc xác định nik âm binh

    Kính gửi bqt diễn đàn. E có nik Điện Lạnh HÙNG CƯỜNG. Vừa rồi bđh có hạn chế quyền truy cập của e tại box chợ giời với kết luận e dùng nik Cường Bùi Mạnh Cường làm nik âm binh. E xin khẳng định điều này không đúng. Ngoài đời e và nik Cường Bùi Mạnh Cường có qh với nhau nhưng trên diễn đàn là 2...
Top