Kết quả tìm kiếm

  1. FrozenSoul

    Wave trên trời dưới đất thì vào đây ạ

    :69:,tình hình là nhà e đi Wave Anfa,có cụ có mợ nào Oây(tàu,anfa,RS,S,110...)thì mời các cụ các mợ vào hết đây để ta tập trung nhỉ.:^).Các cụ,các mợ nghĩ sao ạ. Mạn fép cụ Huy_tồ,chuyển cụ sang bên nầy 1 bữa:p
Top