Kết quả tìm kiếm

  1. tuikhongten

    Chi hội các cụ cho em xin lập hội GENTRA với.

    Em thấy gentra có nhiều ý kiến mà không thấy hội gentra. các cụ có biết hội gentra nằm chỗ nào không ah? nếu chưa có e xin mạo muội lập thêm chi hội gentra để a e trao đổi kinh nghiệm.:P
Top