Kết quả tìm kiếm

  1. P

    [Funland] Trải nghiệm bài học cọc nhà - giao dịch Ông chủ công ty

    Sau đây tôi xin mọi người kể về câu chuyện tin tưởng về hợp đồng cọc với 1 ông chủ hào hoa - số tiền tranh chấp theo cọc vô cùng nhỏ, nhưng để thấy, trải nghiệm làm ăn, và mức độ cãi cùn của ông chủ Công ty sữa sẽ là ntn Đầu tiên xin gửi link và tóm tắt sơ bộ ca này: rất ngắn gọn là ko thực hiện...
Top