Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Bác Quangzung ở đâu giúp em vụ GPS này với

    Lần trước đã một lần nhờ vả bác việc cài GPS cho con O2Mini (b)(b)(b)(b) Lần này nhờ bác hướng dẫn cho con Ipaq với. Em đã cài được Vietmap r12 (bản của bác cho hôm trước) nhưng khi vào tùy chọn của Vietmap dể tìm GPS thì : com1: giao tiếp GPS bị lỗi com2: giao tiếp GPS bị lỗi com5: không...
Top