Kết quả tìm kiếm

  1. Tomás Rosický

    [Funland] Mẹ ơi ! Con muốn về nhà

    Mẹ chẳng mong gấm nhung giàu sang Biết cuộc sống đâu dễ dàng Chỉ cần sớm chiều, bình yên chẳng lo âu nhiều Mẹ chẳng mong ước con là ngôi sao Tỏa sáng trên cao thật cao Để những khi một mình, nào đâu có Mẹ chở che Mẹ dõi theo tới trăm dặm xa Chỉ mong Tết con về nhà Dù chân lấm bùn, bàn tay gió...
Top