Kết quả tìm kiếm

  1. KITHA1416

    Tìm hiểu động cơ turbo điều khiển cánh vgt

    Có lẽ rất nhièu bạn trong Chi hội sẩm cu đang dùng chánfe, Tucs, Sor..máy dầu VGT. Vừa rồi tôi sưu tầm được bài viết của bạn Hiếu nguyễn về động co TURBO điều khiển cánh xin đăng trích để các bạn tham khảo và trao đổi : Trước đây các loại xe trang bị động cơ diesel thường có khả năng tăng tốc...
Top