Kết quả tìm kiếm

  1. AEPEL Pha Châu

    Chi hội Cộng đồng Outlande

    Hình như từ đầu đến h chưa bao h nhập bản màu đen về, e cũng chưa từng nhìn thấy bản màu đen nào chạy trên đường. Tháng 6 năm ngoái em ko chờ được nên lấy bản màu trắng. cụ nên lấy bản 7 chỗ full 2.4/4WD chênh vs 2.0 ko nhiều
Top