Kết quả tìm kiếm

  1. M

    [Funland] Vấn đề công dân Việt Nam có hai quốc tịch

    E thấy công dân Việt Nam có 2 quốc tịch là chuyện bình thường ở huyện....sao nhiều người cứ mang vấn đề này ra nhỉ???? https://dantri.com.vn/xa-hoi/khong-co-bao-cao-nao-cua-dai-bieu-pham-phu-quoc-ve-viec-co-2-quoc-tich-20200825215318784.htm
  2. M

    [Funland] Kinh hoàng tắc đường trong cơn giông cuối h chiều nay

    Đúng h tan tầm....tắc nghiêm trọng...khổ mọi người đứng im chôn chân trong cơn giông!!!
Top