Kết quả tìm kiếm

  1. N

    [Funland] Em hỏi viber trên i bát

    Các cụ cho em hỏi ngu về viber trên ipad cái, hiện trên màn hình là cừa sổ có "invite" và "no viber contact yet"' em muốn quay lại cửa sổ chat bình thường phải làm thế nào, vì chỉ có mỗi invite thì nó lại nhảy trang khác ( cái này đã hỏi bên cntt nhưng các cụ ấy dậy muôn)
Top