Kết quả tìm kiếm

  1. Toilaai08

    Thay acquy GS cho Morning

    Morning của e ngày nào cũng chạy, mà hôm nay lại đề không lên. Thợ bảo bình 35 Ap yếu, Có nên thay GS 40Ap không các cụ??? Vì xe e có gắn GPS Giám sát hành trình nên có khả năng nó tiêu hao nhiều điện ah. Xe e mới chạy 10.000 thôi.
Top