Kết quả tìm kiếm

  1. T

    [Funland] Đất nước được ngưỡng mộ nhất trên thế giới

    Cuộc thăm dò của Gallup về Đất nước được ngưỡng mộ nhất trên thế giới Được tiến hành với mỗi 1000 người ở 135 nước. Kết quả của nó có lẽ sẽ cho thấy cái nhìn của thế giới về các nước như thế nào
Top