Kết quả tìm kiếm

  1. T

    [Funland] Tìm trường quốc tế cho 2004?

    Chào cụ, chả là nhóc nhà em năm nay vào đại học, mẹ cháu đang tìm hiểu một vài chương trình quốc tế để gửi gắm! Quan điểm của em là muốn học thật và có cơ hội thực hành, thực tiễn nhiều! Em cũng đã tìm hiểu vài nơi đang xem xét mấy chỗ này: RMIT thì em rất thích vừa có tiếng vừa có lịch sử rồi...
Top