Kết quả tìm kiếm

  1. H

    [Funland] Phòng GĐT Hoàng Mai sao thế

    Thằng bạn em có con đến tuổi mầm non ở Hoàng Liệt mà khóc dở mếu dở. Dẫu biết Hoàng Liệt mật độ quá đông thế này, Hoàng Mai cũng cần có động thái điều tiết cho hợp lý chứ, còn có các trường lân cận Hoàng Liệt thuộc QL của phòng GD mà. Hay để phụ huynh tự thân vận động nhằm đục nước bắt cá nhỉ...
  2. H

    Trả nợ gốc còn lại sau khi trả trước hạn

    Em đang tính toán để vay tiền mua nhà nhưng đang mù mờ về quy định hiện tại của các ngân hàng về việc trả nợ trước hạn. Ví dụ em có khoản vay 900 triệu trong vòng 5 năm. Mỗi tháng trả gốc 15 triệu + lãi. Nếu em có 1 khoản ví dụ 150 triệu thì khi trả trước hạn tất nhiên là bị phạt rồi. Tuy...
Top