Kết quả tìm kiếm

  1. hnvn1234

    Chi hội NHÀ ĐÙA OF - Thật như đùa, Đùa mà thật

    Nhà cũ gần trăm rồi, mon me kéo ra quán bị cắt cái rụp. Em xin ít đất kê bàn ghế cho các Kụ/Mợ lấy chỗ chém. Đầu tiên, cú phải xem cái cờ nhíp để biết vào đây để làm gì https://www.youtube.com/watch?v=KjcHoDXKRMM Tiếp theo là quy định nói tốt về nhau đã được thông qua ở Tầng áp mái...
  2. hnvn1234

    [Funland] F1 2013

    Sau mấy hôm nghỉ Tết, rồi giải quyết đống công việc tồn đọng. Hôm nay cháu tìm mà chưa thấy cụ nào lập thớt về màu giải F1 2013. Mùa giải 2012 đã kết thúc: Cháu xin MM tý đất đây rồi, mời các cụ chuẩn bị nâng cấp, thử nghiệm, khởi động cho mùa giải mới. Lịch thi đấu F1 2013 STT...
Top