Kết quả tìm kiếm

  1. V

    [Funland] Câu chuyện thu phí duy trì tài khoản

    Em có cái tài khoản thuộc big 4, chỉ có mấy trăm còi, dịch dã vẫn phải vẫn phải đóng mấy chục phí duy trì, thật ngán quá. Có lẽ phải đóng, mở chỗ không phải đóng phí thôi. Lãnh đạo thì mải nhẩy nhót làm chính em gia, giờ này vẫn có những sự trì trệ đáng thất vọng như vậy, buồn chứ không tiếc mấy...
Top