Kết quả tìm kiếm

  1. D

    [Thảo luận] Bịt ngã tư hay không?

    Trên vnexpresst đang có tham dò về việc bịt các ngã tư hay không. Tôi ủng hộ phương án bịt ngã tư vì dù chậm và xa một chút còn hơn bị tắc đứng 1 chỗ vừa mất thời gian vừa bực mình. Để tăng thêm số lượng người ủng hộ cho phương án này, tôi bấm vào lựa chọn "Có" ủng hộ phương án tiếp tục bịt ngã...
Top