Kết quả tìm kiếm

  1. Q

    [Luật] Có cách nào sang tên, đổi biển số xe khi không đi rút được hồ sơ gốc?

    Tôi có mua cái xe cũ tại cửa hàng, có hoá đơn nhưng không có hồ sơ gốc. Các cụ xem có cách nào sang tên được không? Vấn đề đi lấy được hồ sơ phải đi mất 2000km cả đi và về. Chi phí chắc gần mua được cái xe khác.
  2. Q

    [Vì cộng đồng] Nỗi vất vả vùng cao.

    Một thời chinh chiến vùng cao.
Top