Kết quả tìm kiếm

  1. G

    Xin hỏi kinh nghiệm đi ô tô từ HN-SG-HN (tiện thể rủ rê luôn)

    Thế thì em phải đi trước rồi, hẹn cụ dịp khác vậy.
  2. G

    Xin hỏi kinh nghiệm đi ô tô từ HN-SG-HN (tiện thể rủ rê luôn)

    Em cũng định cuối tháng 6 đi. Cụ đã có lịch cụ thể chưa? Em ở Văn Quán, Hà Nội, lúc nào cafe trao đổi xem có đi cùng được không cụ nhỉ.
Top