Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Thảo luận Lỗi EVAP lacetti cdx

    Chào cccm. Em mới lấy lacetti cdx nhưng gần đây bị báo lỗi đèn check. Vào hãng thì thợ bảo lỗi EVAP này do xăng bẩn, không khắc phục được. Em xem trên mạng thấy nhiều gara vẫn khắc phục được, cccm nào có kinh nghiệm vụ này thì chỉ giúp em với. Em đang đổ xăng 95.
Top