Kết quả tìm kiếm

  1. Tiểu Lam

    Đảo hoang ký sự - Hồ trên núi - Vịnh Bái Tử Long

    Ngày xửa ngày xưa, ở vùng biển phía Đông có chiến tranh sâm lược, bọn giặc mang cơ man nào là thuyền chiến kéo đến vùng biển thuộc Quảng Ninh ngày nay. Ngư dân kêu khóc, Ngọc Hoàng thương tình phái 2 mẹ con nhà rồng hạ phàm xuống giúp dân chống lại kẻ thù. Trước sự xâm lấn, rồng mẹ tức giận nhả...
Top