Kết quả tìm kiếm

  1. Vietmcw

    Thảo luận Tai nghe sports cho anh em biker nhé!

    *Tai nghe bluetooth mạnh mẽ, chắc chắn, đẳng cấp, chính hãng Samsung* Bám đoàn. 1.Đội mũ fullface. 2.Trời mưa. 3.Vứt đt trong balo.cốp. 4.Nghe nhạc. 5. Không fải lo dây dợ lằng nhằng. 6.ko bao h lo đang đi bị tuột tai nghe. .......v....v....... A e nào đi motor chắc cũng đã, đang gặp các cám...
  2. Vietmcw

    Đánh giá Tai nghe sports cho a e biker nhé!

    *Tai nghe bluetooth mạnh mẽ, chắc chắn, đẳng cấp, chính hãng Samsung* Bám đoàn. 1.Đội mũ fullface. 2.Trời mưa. 3.Vứt đt trong balo.cốp. 4.Nghe nhạc. 5. Không fải lo dây dợ lằng nhằng. 6.ko bao h lo đang đi bị tuột tai nghe. .......v....v....... A e nào đi motor chắc cũng đã, đang gặp các cám...
Top