Kết quả tìm kiếm

  1. samoclan

    [Funland] Tìm cách giải toán lớp 4

    Chào cccm! Zomm zalo HCMHS của lớp f2 nhà cháu có bài toán tính giá trị của biểu thức như thế này: (15729 : 336) x 5 + 27 x11. Hiện tạm chia thành ba luồng ý kiến: Luồng 1: đề sai trong ngoặc vì phép chia dư, ko làm coi như đề sai. Luồng 1: làm, nhưng sẽ chia trong ngoặc tói tận cùng (các con...
Top