Kết quả tìm kiếm

  1. hoanganhtuan156

    Có cụ nào chán vợ làm bank muốn đổi sang nghề khác như em ko :)

    Vợ em đang làm ơt 1 bank. Nhà em ở hà đông mà làm tít tận liễu giai nên ngày nào cũng đi sớm về muộn. Trộm vía mấy năm nay nó thay đổi chính sách ko bắt làm thông trưa còn đỡ đc tí (trước nó giao dịch từ sáng đến 7h tối mới vãi lái các cụ ạ, trưa đi ăn bún đậu mắm tôm các cụ 12h30 vào gửi rút...
  2. hoanganhtuan156

    các cụ tư vấn giúp nhà cháu

    cụ nhà cháu tháng 6 năm nay về hưu, cả đời ông gắn với nghiệp lái xe, ngày xưa khai gian tăng thêm mấy tuổi để đi học lái xe, đâm ra giờ 58 tuổi về hưu thấy sớm quá. Nhà cháu đang tính mua 1 xe 7 chỗ để vừa gia đình đi lại vừa để ông về hưu túc tắc chạy dịch vụ nữa vừa đỡ buồn vừa có thêm thu...
Top