Kết quả tìm kiếm

  1. Hoang Quang Bach

    [Funland] Dự án mở rộng đường Láng cuối 2019?

    Đường Láng vừa được mở rộng bằng việc xén vỉa hè gần phía bờ sông, tưởng thế là xong rồi, nhưng gần đây em thấy có thêm thông tin vỉa hè là cuối năm nay lấy thêm 12m - 15m ở phía bên nhà dân. Các cụ nào thạo tin cho em biết cụ thể với!
Top