Kết quả tìm kiếm

  1. Canphaidinh01

    [Funland] Trấn lột và trả giá.

    Hôm nay em đi dự hoá vàng ở gần chung cư Fivestar Kim giang gặp vụ đánh nhau vì tiền trông xe mà về cứ thắc mắc chả nhẽ ở thủ đô bây giờ nó trấn lột ngang nhiên đến thế. :( Như em hóng được, thoả thuận trông xe 100k, a thanh niên gửi từ 7h pm, đến 11h pm ra lấy xe bị đòi thêm 50k với lý do gửi...
Top