Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Các cụ có kinh nghiệm cho cháu hỏi chút về bảo dưỡng hệ thống phun điện tử fi

    Cháu ra heed của honda thấy có mục siêu âm bép phun và làm sạch buồng đốt.Nghe quảng cáo thì tối ưu hơn sau một thời gian sử dụng.Cháu đọc tài liệu theo xe thì không thấy có mục đó.Các cụ có kinh nghiệm cho cháu hỏi có nên làm không?hiệu quả thế nào?Xe đang bình thường nếu làm có ảnh hưởng gì...
  2. T

    Các cụ cho có kinh nghiệm cho cháu hỏi chút về bảo dưỡng hệ thống phun điện tử fi

    Cháu ra heed của honda thấy có mục siêu âm bép phun và làm sạch buồng đốt.Nghe quảng cáo thì tối ưu hơn sau một thời gian sử dụng.Cháu đọc tài liệu theo xe thì không thấy có mục đó.Các cụ có kinh nghiệm cho cháu hỏi có nên làm không?hiệu quả thế nào?Xe đang bình thường nếu làm có ảnh hưởng gì...
Top