Kết quả tìm kiếm

 1. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Cảm ơn cụ ở Vĩnh Tân - Bình Thuận đã ủng hộ: - Hitachi super VIP full chức năng (hàng đấu giá) 16.000 (đầu 40) date 2018 (tem xịn)
 2. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Cảm ơn cụ ở thị xã Sơn Tây đã ủng hộ lần 2: - Toshiba super VIP full chức năng 16.000 (đầu 40) date 2015 (tem xịn) cục nóng 48kg
 3. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Cảm ơn cụ ở bên Tư Đình - Long Biên đã ủng hộ: -Fujitsu dòng cơ bản 16.000 (đầu 40) date 2017 (tem xịn)
 4. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Cảm ơn cụ ở Lập Thạch - Vĩnh Phúc đã ủng hộ: - Fujitsu trung cấp full chức năng 9.000 (đầu 22) date 2019 (tem xịn) - Fujitsu trung cấp full chức năng 9.000 (đầu 22) date 2018 (tem xịn)
 5. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Cảm ơn cụ ở Biên Hoà - Đồng Nai đã ủng hộ: - Mitsubishi super VIP full chức năng (hàng đấu giá) 30.000 (đầu 90) date 2018 (tem xịn)
 6. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Cảm ơn cụ bên Việt Hưng - Long Biên đã ủng hộ 3 bộ, tiếc là có mỗi cái ảnh đẹp phòng khách: - Mitsubishi super VIP full chức năng 24.000 (đầu 63) date 2015 (tem xịn) - 2 bộ Fujitsu dòng trung cấp full chức năng 9.000 (đầu 22) date 2016 (tem xịn)
 7. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Cảm ơn cụ ở Hoài Đức - Hà Nội đã ủng hộ: Daikin tên lửa super VIP full chức năng 20.000 (đầu 56) date 2016 hàng mua đấu giá
 8. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Cảm ơn cụ ở Gia Bình - Bắc Ninh đã ủng hộ: Fujitsu dòng cơ bản 20.000 (đầu 56) date 2015 (tem xịn)
 9. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Cảm ơn cụ ở TP. Thái Bình đã ủng hộ: Fujitsu cơ bản 16.000 (đầu 40) 2014 (tem xịn) giá hạt dẻ 9 đồng
 10. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Cảm ơn cụ ở Lập Thạch - Vĩnh Phúc đã ủng hộ: Tủ lạnh Panasonic 500lit 2011 (tem xịn) Loại này trên thị trường gian thương toàn lấy loại 425-475 rồi thay tem thành 500lit 2017-2018 😂😂😂
 11. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Cảm ơn cụ ở CT2 - 885 Tam Trinh đã ủng hộ khi mua căn hộ thứ 2: - Daikin tên lửa 28.000 (đầu 71) date 2018 (tem xịn) VIP full chức năng hàng đấu giá - Fujitsu nocria 16.000 (đầu 40) date 2015 VIP full chức năng - Fujitsu nocria 12.000 (đầu 28) date 2016 VIP full chức năng - Fujitsu nocria 12.000...
 12. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Cảm ơn cụ ở Nguyễn Trãi - Hà Đông đã ủng hộ: Máy giặt Panasonic NA-VX8600 giặt 10kg sấy 6kg date 2016
 13. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Cảm ơn cụ ở tít Biên Hoà - Đồng Nai đã ủng hộ: - Panasonic super VIP 24.000 (đầu 63) date 2022 (tem xịn) hàng mua đấu giá
 14. chuhoang

  [Đồ điện tử] CHUYÊN điều hoà nội địa Nhật INVERTER: Hàng thửa đẹp DATE cao (chỉ bán máy tem xịn) —>>> NHẬN thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng…các loại điều hoà

  Điều hoà Nhật bãi: Fujitsu AS-R22J date 2019 (tem xịn) (9.0tr)… Full chức năng, hàng xài lướt đẹp như máy mới
Top